POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument de planejament previst en la Llei d’urbanisme de Catalunya per a la ordenació integral del terme municipal d’Olesa de Montserrat. El POUM dissenya o regula les transformacions, millores i desenvolupaments urbans previstos per als propers anys.

Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n - Olesa de Montserrat, 08640

Telf. 93 778 00 50

www.olesademontserrat.cat

olesam@olesam.cat

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT

Please reload

Entradas recientes

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat posa a l’abast de la ciutadania dos nous canals de comunicació per tal de recollir, documentar i respondre tots els...

Fes arribar els teus suggeriments i consultes sobre l’Avanç de Pla i el POUM!

7/11/2017

1/2
Please reload

Entrades destacades

Presentació pública i aprovació de l’Avanç de Pla

27/10/2017

 

Aquest mes d’octubre s’ha presentat a tota la ciutadania el document d’Avanç de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Olesa de Montserrat. El document també ha estat aprovat pel ple municipal el passat 26 d’octubre. En el moment de la seva publicació al butlletí oficial de la província s’obrirà un període de 30 dies d’exposició pública, durant els quals es podran fer arribar els suggeriments a l'Ajuntament a través del registre.

 

L’acte de presentació, realitzat el divendres dia 20 a la Casa de Cultura, va comptar amb la presència de l’alcaldessa d’Olesa de Montserrat, Pilar Puimedon, qui va donar la benvinguda als assistents i va presentar els treballs i l’estratègia del POUM, que ha de servir no tant per ampliar sinó per optimitzar l’ús dels espais actuals i la reutilització d’espais buits. Seguidament, l’equip de dinamització del procés de participació que acompanya al POUM va explicar en quina fase es troba actualment el Pla, quines han estat les accions de participació realitzades fins al moment i, per últim, els mitjans disponibles perquè la ciutadania pugui fer arribar tots els comentaris i opinions a l’equip redactor. A continuació, i com a part central de l’acte, l’equip redactor del POUM va exposar els principals elements i resultats de la Memòria de l’Avanç de Pla.

 

Entre altres, l’equip redactor en la seva exposició va destacar que l’Avanç de Pla preveu: un increment d’espais naturals protegits; l’estudi de la regularització de les construccions d’interès disseminades del municipi; resoldre la manca d’equipaments i espais lliures del nucli urbà; diverses propostes d’intervenció al nucli urbà, en especial al sector nord a la zona de Can Candi, Les Planes o al carrer Anselm Clavé, al sector sud per resoldre la barrera física del tren, al sector oest a la zona de Can Vinyals i la  KAO, i les propostes d’ordenació dels barris externs, com Ribes Blaves i Oasis. A més, l’Avanç també planteja diferents propostes d’intervenció i ordenació del sòl urbà i urbanitzable en funció  de diferents escenaris de creixement. De tota manera, l’equip redactor també va destacar que en l’actualitat el municipi té capacitat per absorbir nous habitatges amb la superfície actual de sòl urbà, amb la qual cosa s’obren diverses possibilitats d’actuació.

 

A l’apartat de documentació – Aprovació de l’Avanç de Pla, d’aquesta mateixa web, podeu consultar l’informe de retorn de la presentació realitzada amb els comentaris de l’equip redactor i el recull d’aportacions i preguntes de la ciutadania. En aquest mateix apartat trobareu també el document de la Memòria i tots els documents que l’acompanyen, així com tots els plànols de diagnosi i proposta.

 

A l’entrada de la Casa de Cultura s’ha habilitat un espai obert a tota la ciutadania on s’exposen els plànols de la Memòria de l’Avanç de Pla amb les principals propostes d’actuació, i un exemplar de la Memòria.

 

  

Pel que fa al programa de participació, durant els mesos de gener i febrer 2018 es preveu realitzar noves sessions de participació ciutadana amb un caire més propositiu. Tanmateix, el procés participatiu segueix actiu a través de la bústia ciutadana i el mapa participatiu, però us recomanem visitar la web del POUM per estar al corrent de l’actualitat del procés del Pla.

 

 

El POUM avança! Us animem a seguir actius i participar del procés, els ciutadans i ciutadanes d’Olesa hi tenim molt a dir!

Please reload

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Buscar per etiquetes
Please reload

Arxiu