POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument de planejament previst en la Llei d’urbanisme de Catalunya per a la ordenació integral del terme municipal d’Olesa de Montserrat. El POUM dissenya o regula les transformacions, millores i desenvolupaments urbans previstos per als propers anys.

Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n - Olesa de Montserrat, 08640

Telf. 93 778 00 50

www.olesademontserrat.cat

olesam@olesam.cat

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT

Actuacions preparatòries

Aquí podeu consultar els diferents documents generats en la fase prèvia a l'avanç de Pla, corresponents al procés de redacció i tramitació de la revisió del POUM d’Olesa de Montserrat i els documents del procés de participació ciutadana.

Cliqueu sobre el títol de l’arxiu per accedir-hi.

Pla de participació ciutadana

Document de Bases per a la revisió