POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument de planejament previst en la Llei d’urbanisme de Catalunya per a la ordenació integral del terme municipal d’Olesa de Montserrat. El POUM dissenya o regula les transformacions, millores i desenvolupaments urbans previstos per als propers anys.

Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n - Olesa de Montserrat, 08640

Telf. 93 778 00 50

www.olesademontserrat.cat

olesam@olesam.cat

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT

Amb l’objectiu que tothom pugui donar la seva opinió respecte a com creu que ha de ser el futur d’Olesa de Montserrat, s’ha aprovat el Programa de Participació Ciutadana associat al procés de redacció del POUM. Aquest Programa contempla tot un seguit de processos de consulta i d’informació que facilitaran la participació de la ciutadania al llarg de l’elaboració del POUM i, especialment, en les primeres etapes d’aquesta.

 

Els instruments i accions de participació

Per garantir la participació pública en tots els àmbits s’han definit diferents instruments de participació:

 

Esquema del procés

Paral·lelament a les fases de consulta pública que preveu la legislació en matèria urbanística, es duran a terme diferents actes de participació ciutadana i d’informació pública per poder tenir en compte en tot moment l’opinió de la ciutadania.

Concretament, el Programa de Participació Ciutadana preveu tres fases de participació prèvies a l’aprovació inicial del POUM amb les següents accions presencials de participació:

 

Fase Prèvia a l’Avanç de Pla

En aquesta fase es realitzaran un total de 7 tallers de participació, repartits en 3 tallers territorials específics per a zones concretes del municipi i 4 tallers temàtics dins de l'àmbit d'acció del POUM. 

Tallers temàtics:

 • Taller de benestar social. Dimecres 19 d’abril de 2017 a les 19h, Sala de Juntes de Govern.

 • Taller de polígons industrials. Dijous 20 d’abril de 2017 a les 19h, Sala de Juntes de Govern.

 • Taller d’equipaments. Dijous 27 d’abril de 2017 a les 19h, Sala Cal Rapissa.

 • Taller de model urbà. Dijous 18 de maig de 2017 a les 19h, Sala de Juntes de Govern.

Tallers territorials:

 • Taller de nucli urbà. Dimecres 26 d’abril de 2017 a les 19h, Sala de Juntes de Govern.

 • Taller de nucli antic. Dijous 4 de maig de 2017 a les 19h, Sala Cal Rapissa.

 • Taller de barris externs al nucli urbà. Dijous 11 de maig de 2017 a les 19h, Sala de Juntes de Govern.

També en aquesta fase es realitzaran diferents sessions sectorials en format d’entrevista amb entitats, associacions, col·lectius, consells municipals, experts del municipi, etc, amb l’objectiu d’identificar els aspectes més rellevants a l’hora de fer propostes del Pla; i 3 tallers amb joves dels tres centres de secundària del municipi.

                                                                                                                                                             

Fase Avanç de Pla

En la fase d’Avanç de Pla es realitzarà un taller participatiu per treballar sobre les alternatives incloses al document Avanç de POUM, per complementar aquest document i fixar directrius per al document d’Aprovació Inicial.

 

Fase Prèvia a l’Aprovació Inicial

En l’última fase del Programa de Participació Ciutadana Prèvia a l’Aprovació Inicial de Pla es realitzaran diferents sessions sectorials i tallers amb els consells de participació, per tal de donar continuïtat al treball iniciat en la fase Prèvia a l’Avanç de Pla.

També està previst realitzar un taller participatiu obert a tota la ciutadania amb l’objectiu de contrastar les propostes recollides en la fase d’Avanç de Pla i recollir possibles propostes d’esmena o millora per incorporar-les abans de l’Aprovació Inicial de Pla.

 

 

Accedint a l’apartat d'actualitat d’aquesta pàgina web podreu anar coneixent quan i on es portaran a terme les diferents sessions i actes de participació o d’informació sobre el POUM i també tota la informació al respecte.

Tallers temàtics:

 • Taller de polígons industrials. Dimecres 7 de febrer de 2018 de 18.30h a 20.30h, Saló de plens.

 • Taller de connexions i accessibilitat. Dimecres 21 de febrer de 2018 de 18.30h a 20.30h, Saló de plens.

 • Taller de sòl no urbanitzable. Dimecres 7 de març de 2018 de 18.30h a 20.30h, Saló de plens.

Tallers territorials:

 • Taller de nucli antic i barris part alta. Dimecres 24 de gener de 2018 de 18.30h a 20.30h, Sala Cal Rapissa.

 • Taller de nucli urbà. Dimecres 31 de gener de 2018 de 18.30h a 20.30h, Saló de plens.

 • Taller de barris externs al nucli urbà. Dimecres 28 de febrer de 2018 de 18.30h a 20.30h, Saló de plens.