POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument de planejament previst en la Llei d’urbanisme de Catalunya per a la ordenació integral del terme municipal d’Olesa de Montserrat. El POUM dissenya o regula les transformacions, millores i desenvolupaments urbans previstos per als propers anys.

Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n - Olesa de Montserrat, 08640

Telf. 93 778 00 50

www.olesademontserrat.cat

olesam@olesam.cat

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT

Presentació de l'alcaldessa

Olesa de Montserrat ha viscut un important canvi de context urbanístic, econòmic i social en els darrers anys i, per aquesta raó, l'Ajuntament, ha decidit iniciar la redacció del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que pretén revisar i adaptar el pla urbanístic a la nova realitat del municipi.

 

El nou POUM en què estem treballant es vol adaptat als nous temps i té una voluntat i un plantejament de sostenibilitat. És un repte i una oportunitat. És l'eina d'ordenació integral del nostre territori que establirà aspectes com ara els seus carrers, els parcs, els equipaments, els edificis, el patrimoni cultural i l’espai natural, la ubicació de les noves infraestructures i de l'activitat econòmica i empresarial; així com la seva relació amb els municipis de l’entorn.

El POUM ha de permetre que Olesa es transformi de manera ordenada cap a un municipi de qualitat i futur, buscant l’equilibri entre el patrimoni natural, l’activitat econòmica i el benestar de les persones, assegurant els valors identitaris i potenciant serveis sostenibles.

Per la seva importància, el POUM serà el resultat d'un procés participatiu ampli, perquè el municipi que volem l’hem de decidir entre tots. Per això s’habilitaran diferents canals de participació, perquè tothom ens faci arribar els seus suggeriments. La participació ciutadana tindrà un paper protagonista i en aquesta pàgina web trobareu tota aquella informació d’interès que es generi durant la tramitació.

 

Així, entre tots, decidirem l’Olesa que volem: la millor possible. 

Pilar Puimedon
Alcaldessa d'Olesa de Montserrat