1/4

Ordenació del territori

El POUM és l’instrument que ordenarà integralment el territori municipal d’Olesa de Montserrat i tindrà una vigència d’uns 16 anys.

Millora dels barris

El POUM contindrà la ordenació dels barris i nuclis urbans, propugnant operacions de millora de la xarxa de carrers, els parcs i jardins, els equipaments comunitaris i els habitatges

Millora dels polígons industrials i de serveis

El POUM contindrà la ordenació dels polígons industrials i de serveis, propugnant la millora de l’accessibilitat i afavorint la seva productivitat i funcionalitat

Criteri de sostenibilitat

Les propostes del POUM per la transformació i millora urbana i territorial atendran a criteris de sostenibilitat

Participació ciutadana

El desenvolupament del POUM al llarg del procés de redacció integrarà els resultats de la participació dels ciutadans i entitats d’Olesa de Montserrat

OBRIR OLESA AL RIU

El POUM proposarà les mesures necessàries per facilitar l'accés al parc del riu Llobregat i per assegurar la protecció dels indrets, itineraris i equipaments associats al parc fluvial.

POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument de planejament previst en la Llei d’urbanisme de Catalunya per a la ordenació integral del terme municipal d’Olesa de Montserrat. El POUM dissenya o regula les transformacions, millores i desenvolupaments urbans previstos per als propers anys.

Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n - Olesa de Montserrat, 08640

Telf. 93 778 00 50

www.olesademontserrat.cat

olesam@olesam.cat

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT