POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument de planejament previst en la Llei d’urbanisme de Catalunya per a la ordenació integral del terme municipal d’Olesa de Montserrat. El POUM dissenya o regula les transformacions, millores i desenvolupaments urbans previstos per als propers anys.

Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n - Olesa de Montserrat, 08640

Telf. 93 778 00 50

www.olesademontserrat.cat

olesam@olesam.cat

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT

Mapa participatiu

El mapa participatiu d’Olesa de Montserrat és una eina en línia on la ciutadania pot fer tota mena d’aportacions i comentaris de manera geolocalitzada, és a dir, associant la posició dins del terme municipal.

En concret us proposem marcar els següents aspectes:

  • Aspectes a millorar (llocs degradats, punts que a nivell de mobilitat no funcionen, indrets insegurs o de risc, llocs amb mala accessibilitat, etc.)

  • Llocs i indrets d’interès i a protegir (camins, paisatges, fonts, recs, indrets de valor natural, patrimoni cultural, immaterial)

  • Idees i desitjos per Olesa de Montserrat (idees, necessitats, desitjos a ser tinguts en compte en la redacció del POUM)

Cliqueu sobre el títol de l’arxiu per accedir-hi.