POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument de planejament previst en la Llei d’urbanisme de Catalunya per a la ordenació integral del terme municipal d’Olesa de Montserrat. El POUM dissenya o regula les transformacions, millores i desenvolupaments urbans previstos per als propers anys.

Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n - Olesa de Montserrat, 08640

Telf. 93 778 00 50

www.olesademontserrat.cat

olesam@olesam.cat

AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT

Aprovació de l'Avanç

Aquí podeu consultar la memòria i tots els documents i plànols corresponents a la fase d'Avanç de Pla del POUM d’Olesa de Montserrat.

Cliqueu sobre el títol de l’arxiu per accedir-hi.

Plànols d'informació i diagnosi

Plànols de proposta

Plànols d'informació i diagnosi

Documents de la Memòria